رویدادهای جامعه ایرانی تورنتو و کانادا

Calendar of Events

ی ی

د د

س س

چ چ

پ پ

ج ج

ش ش

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

كارگاه پنجم: تفكر انتقادى – آکادمی تفکر

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

يكصد و هفتمين نشست کلوپ کارآفرینان ایرانی کانادا، روز  دوشنبه 22 آپریل ساعت 6 عصر و بصورت حضوری برگزار می شود

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

دکمه بازگشت به بالا