نو آفرینی

چگونه می توانید کسب و کار خود را زنده نگه دارید؟

 

برای انجام هر کاری باید هدف مشخص و برنامه ریزی درست وجود داشته باشد. کسب و کار نیز نیازمند تعیین هدف مشخص و برنامه ریزی اصولی و کاربردی برای رسیدن به آن است. گام نخست برای تعیین هدف و برنامه سال آینده بیزینس شما تحلیل جایگاه و شرایط فعلی بیزینس شماست. به این تحلیل و بررسی SWOT می گویند یعنی شناسایی و تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف درون بیزینس شما و فرصت ها و تهدیداتی که عوامل خارجی تأثیرگذار بر بیزینس شماست.

 

S -Strengths مزایا و ویژگی های برتر کسب و کار شما چیست که شما را از رقیبان خود متمایز می کند؟ چه راه هایی برای تقویت و ارائه بهتر آن به بازار کسب و کار وجود دارد؟

 

W -Weaknesses چه کم و کاستی هایی در کارتان دیده می شود که شما را از رقیبان خود عقب می اندازد؟ چه راه حلی برای رفع مشکلات موجود در نظر گرفته اید؟

 

O – Opportunities آیا از فرصت های موجود برای کمک به کسب و کار خود به خوبی بهره گرفته اید؟ الگوهای اجتماعی متفاوت و تغییرات لحظه ای تکنولوژی و بازار کار چه فرصت هایی را برای پیشرفت کسب و کار شما ایجاد می کند؟

 

T – Threats کسب و کار شما با چه موانع و تهدیداتی روبروست و چه برنامه ای برای گذر از این موانع در نظر دارید؟ رقیبان خود را می شناسید؟ آیا درآمد ناکافی و افزایش بدهی کسب و کار شما را به چالش می کشد؟بررسی هریک از این موارد برای شناخت وضعیت فعلی کسب و کار شما و برنامه ریزی درست برای رسیدن به هدف معین شما در سال آینده لازم است و تأثیر به سزایی بر پیشرفت بیزینس شما دارد. شاید بتوان از الگوی تحلیلی SWOT در دیگر موارد زندگی نیز استفاده کرد.

 

لینک: https://www.futurpreneur.ca/en/resources/operational-and-financial-planning/tips-tools/your-business-check-up/

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا