پادکستپیام سردبیر

چرا طهران؟

 

به راستی خود نمیدانم چرا این بار طهران را برای تم این شماره برگزیدم!

شاید دوری و دلتنگی ؟
شاید میل به تاریخچه دانیِ این عروس ِ جامه خاکستریِ از نفس افتاده !

خوب می دانم که مناسبت چندانی حال و هوای ارگانیک مجله با این عناوین ندارد، لیک امیدوارم پیروزی این حس شخصی بر منطق مجله را، جدی و همیشگی نگیرید لطفا !

سفر تاریخی و شیرینی را به طهران برایتان آماده کردیم، هرچند نهایتا چندان منسجم ردیف نشد، ولی مِیلی بود که می بایست می ترکید !

دوست بزرگوارم بیژن نیازاده نازنین هم در پادکست صفحه خودش در مجله، سنگ تمام گذاشت.

از رامش عزیز شروع می کنیم با صدای بی نظیر و به قول خودم؛ ابریشمین اش.

این ژانویه، اولین سالگرد دق کردن این هنرمند زیبا چشم، منزوی و خجالتی است،
هر چند در برابر دیگرانی چون فریدون فرخزاد فقید، هیچ کم نیاورد !

لذتش را ببرید.
سردبیر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا