اینجا و آنجاهزار راه مهاجرت

وزرای مهاجرت فدرال، استانی و منطقه ای برای مزایای مهاجرت برای کانادا با یکدیگر همکاری می‌کنند

وزرای مهاجرت فدرال، استانی و منطقه ای متعهد می شوند که برای به حداکثر رساندن مزایای مهاجرت برای کانادا با یکدیگر همکاری کنند.

از: مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

انتشار خبر

17 نوامبر 2023 – تورنتو، انتاریو – مجمع وزرای مسئول مهاجرت (FMRI) امروز در تورنتو تشکیل جلسه داد تا به بحث در مورد آینده مهاجرت در کانادا ادامه دهد. وزیران حمایت خود را از یک رویکرد هماهنگ برای رسیدگی به فرصت‌ها و چالش‌های مهاجرت، از جمله همکاری در زمینه مهاجرت اقتصادی برای رفع نیازهای نیروی کار، و در عین حال پرداختن به فشارها بر زیرساخت‌های اجتماعی، مسکن و خدمات اسکان ابراز کردند. این رویکرد مبتنی بر اصل صلاحیت مشترک و احترام متقابل برای نقش‌ها و مسئولیت‌های فدرال و استانی-سرزمینی برای مهاجرت در کانادا است. وزیران توافق کردند که مهاجرت جزء کلیدی ساختار کشور است، زیرا به تنوع و اقتصاد آن کمک می‌کند. و رفع نیازهای بازار کار. وزیران همچنین در مورد اهمیت حمایت از واکنش کانادا به بحران‌های انسانی و نیازهای تازه واردان آسیب‌پذیر موافق بودند.

نتایج گزارش مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) که اخیراً منتشر شده است، یک سیستم مهاجرتی برای آینده کانادا به وزرا ارائه شد. موضوعات کلیدی در این گزارش شامل ایجاد تجربه ای خوشایندتر برای تازه واردان، ادامه همسویی مهاجرت با نیازهای بازار کار، و توسعه یک برنامه رشد جامع و هماهنگ، از جمله در میان شرکای فدرال و استانی-منطقه ای (FPT)، برای حمایت از مهاجران و جوامع است. در سراسر کشور. استان ها و مناطق دیدگاه های مشترکی در مورد آینده سیستم مهاجرتی کانادا و همچنین چالش ها و فرصت های پیش روی حوزه قضایی خود داشتند.

وزیران در مورد طرح سطوح مهاجرت 2024-2026 در چارچوب اولویت ها و مسئولیت های مهاجرت FPT بحث کردند. اینها شامل تاکید بر مهاجرت اقتصادی، از جمله از طریق برنامه های استانی، تداوم اتحاد مجدد خانواده ها، و انجام تعهدات بشردوستانه کانادا است. وزرای استانی و منطقه ای افزایش های اخیر در برنامه نامزدهای استانی (PNP) را به رسمیت شناختند و خواستار سهم بیشتر PNP ها در برنامه ریزی سطوح مهاجرت شدند. وزیران درباره اهمیت برنامه FPT در پیشبرد مهاجرت اقتصادی و جذب و نگهداری مهاجران خارج از مراکز بزرگ شهری بحث کردند. آنها همچنین در مورد اهمیت کاهش زمان تکرار و پردازش و حمایت از مهاجرت فرانسوی زبان به خارج از کبک بحث کردند. وزیران تأیید کردند که برنامه ریزی سطوح باید ظرفیت کشور را که در استان ها و مناطق مختلف متفاوت است، برای اسکان، ادغام و حفظ تازه واردان انتخاب شده در نظر بگیرد، در حالی که فشارهای سیستم را در بخش های حیاتی، مانند مسکن و زیرساخت ها زیر نظر دارد. مهاجرت همچنان نقش مهمی در رفع کمبود نیروی کار در سراسر کشور، حمایت از خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها با استخدام مراقبت‌های بهداشتی و کارگران حرفه‌ای دارد. وزیران همچنین توافق کردند که توانایی کانادا برای استقبال، حمایت و ادغام از تازه واردان مستلزم همکاری نزدیک بین تمام دستورات دولت و همه شرکای مهاجرت است.

وزیران بحث خود را از مارس 2023 در مورد راه هایی برای ارائه یک سیستم مهاجرت اقتصادی پاسخگوتر و مشتری محور و هماهنگ کردن تلاش ها برای انتخاب مهاجران اقتصادی ادامه دادند. به طور خاص، وزرا راه‌حل‌هایی را برای ترویج برنامه‌های انتخاب اقتصادی مکمل فدرال و استانی-منطقه‌ای، با درک اهمیت جریان‌های اقتصادی فدرال و برنامه‌های نامزد استانی برای رسیدگی به نیازهای بازار کار و حمایت بیشتر از جوامعی که در حال حاضر تحت تأثیر مهاجرت اقتصادی قرار دارند، مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیران متعهد به همکاری با یکدیگر، از جمله با مجمع وزرای بازار کار، بر روی طرح‌هایی برای کاهش موانع و ساده‌سازی فرآیندهای شناسایی اعتبار خارجی (FCR)، به ویژه در مشاغل تحت نظارت، مانند مشاغل ماهر و مراقبت‌های بهداشتی هستند. آنها در مورد چگونگی تقویت ارتباط بین گزینش و صدور مجوز، و چگونگی آسان تر کردن کار حرفه ای در مشاغل خود در هنگام ورود به کانادا بحث کردند. این ابتکارات می تواند شامل انتخاب نامزدهایی باشد که آماده تمرین هستند یا در مسیر روشنی برای گرفتن مجوز هستند و تلاش برای افزایش دانش الزامات مجوز به طوری که تازه واردان بتوانند روند FCR خود را قبل از ورود به کانادا شروع کنند. وزیران همچنین درس‌های آموخته‌شده از حوزه‌های قضایی را در نظر گرفتند که FCR را با انتخاب افراد تازه وارد از طریق برنامه‌های استانی یا برنامه مهاجرت آتلانتیک هماهنگ می‌کنند.

وزیران درگیر پاسخ کانادا به بحران‌های بشردوستانه، از جمله تلاش‌ها برای اسکان مجدد پناهجویان از افغانستان و اقداماتی برای ایجاد یک پناهگاه امن موقت برای اوکراینی‌ها بودند. آنها در مورد تلاش های انجام شده توسط استان ها و مناطق برای حمایت از اوکراینی ها و راه های اقامت دائم برای کسانی که به دنبال ماندن در کانادا هستند، بحث کردند. وزرا نیز بحث می کنند

اهمیت همکاری در چارچوب واکنش به بحران را برای اطلاع از یک رویکرد ثابت برای کمک به اتباع خارجی که نیاز به حفاظت دارند، مورد تاکید قرار دادند. گفت‌وگوها بر استراتژی‌هایی مانند بهبود جمع‌آوری داده‌ها و همکاری برای حمایت کافی از مهاجران آسیب‌پذیر در آینده، از جمله پناهجویان، متمرکز بود. آنها همچنین در مورد نیاز به تعامل و ارتباط اولیه در هنگام بررسی تغییرات در الزامات برنامه بحث کردند.

وزرا نظرات خود را در مورد اینکه چگونه خدمات اسکان می‌تواند از نتایج موفقیت‌آمیز تازه واردان و حفظ آنها در مقصد فرود انتخابی آنها حمایت کند، و اینکه چگونه دولت‌ها می‌توانند برای مقابله با فشارها بر مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی با یکدیگر همکاری کنند، به اشتراک گذاشتند. وزیران در نظر گرفتند که چگونه رویکردهای نوآورانه و مشتری محور برای خدمات اسکان می تواند نتایج بازار کار را بهبود بخشد و از ادغام تازه واردان به کانادا از جمله ساکنان موقت حمایت کند. آنها در مورد اهمیت گسترش واجد شرایط بودن و خدمات برای رفع نیازهای فزاینده برخی از مهاجران، به ویژه متقاضیان پناهندگی و مقیمان موقت در مسیری روشن برای اقامت دائم، بحث کردند.

وزیران بر لزوم رسیدگی به مسائل مرتبط با برنامه دانشجویی بین‌المللی، از جمله رشد بی‌سابقه، آسیب‌پذیری دانش‌آموزان و یکپارچگی برنامه، مسکن و نقشی که مؤسسات آموزشی در حمایت از دانشجویان خود ایفا می‌کنند، توافق کردند. وزیران همچنین در مورد اهمیت همسویی برنامه های مجوز کار با نیازهای بازار کار استانی-منطقه ای، و در مورد ادامه بحث در مورد تغییرات احتمالی در الزامات واجد شرایط بودن برای هدف قرار دادن و حفظ دانش آموزان توافق کردند. وزرا متعهد شدند که به همراه مسئولان آموزش و پرورش استانی-منطقه ای به همکاری در این پرونده ادامه دهند. آنها کمک مداوم دانشجویان بین المللی به جوامع و نیروی کار را به رسمیت می شناسند.

وزیران پیشرفت در جذب تازه واردان فرانسوی زبان به کانادا را بررسی کردند و در مورد سیاست مهاجرت فرانسوی IRCC بحث کردند. وزیران مقامات را موظف کردند تا برنامه اقدام FPT 2018 برای افزایش مهاجرت فرانسوی زبان به خارج از کبک را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که این طرح برای بهبود ارتقاء، انتخاب، اسکان، ادغام و نگهداری مهاجران فرانسوی زبان در جوامع اقلیت فرانسوی زبان کانادا، با هماهنگی وزیران، ادامه دارد. شورای فرانکفونی کانادا

*توجه: طبق درخواست دولت کبک، وزیر کبک که مسئول امور مهاجرت است، وضعیت ناظر را در میز وزیران فدرال و استانی دارد. بر اساس توافقنامه کانادا و کبک، کبک مسئولیت ایجاد سطوح مهاجرت و انتخاب، فرانسیس کردن و ادغام مهاجران را بر عهده می گیرد. کبک در حوزه‌های تحت مسئولیت خود، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را توسعه می‌دهد و استانداردهای خود را وضع می‌کند، تنظیم و تنظیم می‌کند.

درباره FMRI: FMRI یک نهاد تصمیم گیری FPT با هدف حمایت از یک سیستم مهاجرتی انعطاف پذیر، به موقع و موثر برای کانادا است. در سال 2020، وزرای FPT یک چشم انداز برای مهاجرت به کانادا و یک مأموریت برای FMRI ایجاد کردند. این چشم انداز یک برنامه استراتژیک هماهنگ را برای سیستمی بیان می کند که مزایای مثبت اقتصادی و اجتماعی مهاجرت را در تمام نقاط کانادا تقویت می کند. ماموریت FMRI پیشبرد اولویت های مشترک مهاجرت و ارتقای سیاست ها و برنامه های مهاجرتی کانادا است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا