آلبوم روزگار

روز ملی حقیقت و آشتی

30 سپتامبر روز ملی حقیقت و آشتی است، زمانی که آسیب‌های مداوم ناشی از مدارس روزانه و مسکونی را به رسمیت می‌شناسیم و کسانی را که هرگز به خانه بازنگشتند، بازماندگان و خانواده هایشان را به یاد می‌آوریم.

همچنین فرصتی برای متعهد شدن به فرآیند حقیقت ، عدالت و آشتی با جوامع نخستین، افراد Inuit و Métis در تورنتو و سراسر کانادا است .

به عنوان اولین برنامه اقدام مصالحه‌ای، شهر تورنتو اقدامات خود را در راستای پیشبرد حقیقت، عدالت و مصالحه برای ۱0 ساله آینده، از سال 2022 تا 2023 ، هدایت خواهد کرد.

این برنامه بر پایه‌ی تعهدات موجود شهر در قبال مردم بومی استوار است و از طریق ۲۸ اقدام معنادار در پنج موضوع، این تعهدات را به مراتب گسترش می‌دهد.

• اقدامات برای بازگرداندن حقیقت

• اقدامات برای تصحیح روابط و تقسیم قدرت

• اقدامات برای عدالت

• اقداماتی برای جبران خسارت مالی

• اقدامات برای دفتر امور بومی

این اقدامات از طریق مکان‌یابی و حفظ مکان، حمایت از توسعه و شکوفایی اقتصادی، افزایش مشارکت مدنی ، ارج نهادن به روش‌های شناخت بومی و بومی بودن و و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و خودمختاری، به دیده شدن و رفاه کلی جوامع نخست، افراد Inuit و Métis در تورنتو کمک خواهد کرد.

برنامه عمل مصالحه‌ای در مدت سه سال با مشارکت جوامع نخست، اعضای جوامع Inuit و Métis ، سازمانها، پیران، حاملان دانش، جوانان، کارمندان بومی و متحدان خدمات عمومی تورنتو، تدوین شده است.

شهر به همکاری با رهبران بومی و اعضای جامعه برای انجام اقدامات درون طرح، تضمین شفافیت و پاسخگویی و بازسازی روابط صحیح ادامه خواهد داد.

این یک سند زنده است، که در صورت لزوم، برای ادغام دستورالعمل‌های مربوط به هرگونه تحقیق عمومی در آینده یا درخواست اقدام دولت از سوی جوامع و سازمان‌های بومی محلی تکامل خواهد یافت .

لینک خبر

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا