کنشگران خاموشویدئو

استاد یار شاطر ، حیات بخش ایران اصیل

یکی از آخرین مصاحبه های استاد سختکوش و متواضع را باهم ببینیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا