توسعه فردی

‍ جزم اندیش کیست؟

 

جَزمیت، خشک‌اندیشی یا دُگماتیسم یا جزم گرایی ( Dogma)
خصوصیات کسی است که نمی تواند ذهنیت و عقایدش را عوض کند.

جزم اندیش، عقایدش را از پیش پذیرفته و اگر هزار دلیل در رد عقایدش ارائه شود، باز هم همان حرف هایش را تکرار می کند.
بنابراین جزم اندیش، چشم خود را به روی واقعیت ها بسته و هرآنچه که با عقایدش سازگار نباشد را انکار می کند.
جزم اندیش از محیطش بازخورد نمی گیرد و به حرف مخاطبانش گوش نمی دهد.
عدم تحمل و مدارا، از ویژگی های جدایی ناپذیر جزم اندیشان است.

جزم اندیش، زیاده گو است حتی اگر حوصله همه از حرفهایش سر برود.
جزم اندیش، از خود راضی است و خود را عاری از خطا می داند زیرا نه به انتقادهای دیگران گوش می دهد و نه دست به خود انتقادی می زند.
از نظر جزم اندیش، مردم به دو دسته تقسیم می شوند،
کسانی که با او موافقند
و کسانی که با او مخالفند.

جزم اندیش در یک توهم شدید به سر می برد و نسبت به عقاید نادرستش، باوری کورکورانه پیدا می کند.
حاضر است به خاطر عقایدش، خود و دیگران را نیست و نابود کند و این کارخودراکاملاً صحیح می پندارد.

جزم اندیشی ویروسی است که هرکسی را می تواند مبتلا کند: دیندار، آتئیست، مارکسیست، معنویت گرا، دانشمند، هنرمند، فیلسوف و…

اگر می خواهید جزم اندیش نباشید،
اول:
اینکه از هیچ کس به خاطر عقیده اش متنفر نباشید و کسی را به خاطر عقیده اش دوست نداشته باشید
عقاید انسان ها در طول زمان عوض می شود
حتی به خاطر عقاید خودتان هم دست به ریسک نزنید و خود را به خطر نیاندازید چون عقایدخودتان هم ممکن است تغییر کند

دوم :
اینکه قدرت مدارا و تحملتان را بالا ببرید حتی نسبت به مخالفانتان

سوم:
اینکه خود انتقادی را فراموش نکنید
بگذارید قبل از اینکه وقایع زندگی، نادرستی عقایدتان را نشانتان دهد خودتان با انتقاد از خویش، نقاط ضعف سیستم عقیدتی تان را پیدا کرده و در رفع آن بکوشید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا