اینجا و آنجاپادکست

کار دیگری از گروه رادیو بیدار

پادکست: دوقلوی دیجیتالی و سرعت رشد تولید دانش، خرید شرکت بلیزارد توسط مایکروسافت

گفتگوی گروهی: شریف یزدیان، مهدی شکوهی، محمد نادی، یوسف عمادی ، فرشاد کاظمی و امین فرد با اجرای 

طلیعه دوانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا