چهارسو

آغوش مرگ بار!

‌لحظه مرگ ملکه توسط زنبورهای خود!
وقتی زنبورها متوجه کم کاری ملکه به دلیل پیری یا مریضی می‌شوند تصمیم میگیرند که او را از بین ببرند.

درنتیجه دور ملکه جمع شده و او را در آغوش میگیرند تا ملکه در وسط این ازدحام از دمای بالا بمیرد‌ .
این پدیده را آغوش مرگ می‌نامند و در حقیقت ملکه در آن پخته می‌شود!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا