اخبار مهاجرت

آشنایی با استراتژی مهارت جهانی

کارفرمایان کانادایی درصدد جذب بیشتر استعدادهای برتر برای شرکتهایشان هستند و همچنین آنها می خواهند فرایند چذب این افراد قابل پیش بینی و سریعتر باشد.

اداره مهاجرت کانادا به منظور تسریع این فرایند، استراتژی مهارت جهانی
(Global Skill Strategy)
را معرفی کرده است که بر اساس آن به متقاضیان با شرایط خاص در طی تنها دو هفته اجازه کار کانادا داده می شود.

از ویژگی های این استراتژی فرایند رسیدگی سریعتر، معافیتهای اجازه کار کانادا و پاسخدهی بهتر است.

متقاضیان خارج از کانادا که شرایط لازم برای استفاده از این الویت را در تسریع پرونده هایشان دارند باید همه شرایط و الزامات دیگر ورود به کانادا مانند گواهی عدم سوء پیشینه را نیز داشته باشند.

‌ ylg برگرفته از

نمایش بیشتر
Visionto Online Magazine - Toronto - Canada

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا