016 ایده‌های اقتصادی: آیا تعادل عمومی در اقتصاد ممکن است؟

والراس در سال 1834 در نرماندی شمالی فرانسه به دنیا آمد. پدر او هم اقتصاددانی به نام آگوست والراس  بود. لئون برای تحصیل به دانشگاه پاریس رفت و پس از … ادامه خواندن 016 ایده‌های اقتصادی: آیا تعادل عمومی در اقتصاد ممکن است؟