کارآفرینی بدون پول هم امکان پذیر است؟

تبدیل شدن به یک کارآفرین بدون پول، که اغلب به عنوان “کارآفرینی بدون پول” شناخته می‌شود با اینکه ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما با خلاقیت، منابع و اراده این امر … ادامه خواندن کارآفرینی بدون پول هم امکان پذیر است؟