ایده‌های اقتصادی ۰۱۵ : چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟

چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟ گوستاو ده مولیناری تنها “فرد” را محق حکومت بر خود میداند اقتصاددانان #حامی_بازار_آزاد مولیناری گرچه به عنوان فردی بلژیکی شناخته می شود اما … ادامه خواندن ایده‌های اقتصادی ۰۱۵ : چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟