توسعه مهارت

چرخه زندگی

 

بعضی وقتها ما با همه اینکه در برخی از زمینه های زندگی موفق هستیم، اما احساس رضایت از زندگی نداریم و احساس عدم تعادل می کنیم. یکی از علتهای عدم رضایت از زندگی این است که ما در بعضی زمینه ها بسیار فعال و هشیار هستیم و همزمان بعضی از بخشهای زندگیمان را به فراموشی سپرده ایم.
اگر بر روی همان قسمت ها کار کنیم، زندگیمان سرشار از انرژی و نیرو می شود و به صورت روان ادامه پیدا می کند.

🔻 به قسمتهای مختلف زندگی خود فکر کنید و جهت شفاف سازی بر حسب میزان رضایت خود از زندگی ، به آن نمره ای دهید، تا بتونید با کار روی قسمتهایی که نیاز به رسیدگی دارند به تعادل و رضایت خاطر بیشتری از زندگی تون دست پیدا کنید.
مژگان نصیری

برگرفته از: کانون نگرش نو

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا