آلبوم روزگار

آب فروش !

 

تصويرى از آب فروش دوره گرد در زمان قاجار!

آب فروشى از شغل هاى رايج در زمان قاجار بود!

ايران با بحران خشكسالى روبروست و ديدن چنين تصويرى در سال هاى آينده، چندان دور از ذهن نيست…!!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا