اینجا و آنجا

جلسات “بایدها و بودن ها

💠یک سؤال اساسی که می تواند دغدغهٔ همهٔ ما باشد

یک فرد چگونه زندگی می‌کند؟

یعنی یک شخص: 

▪چگونه دست به انتخاب‌هایی هوشمندانه و بالغانه و نهایتا (در سایه اگاهی و ازادی) اخلاقی می‌زند؟

▪چقدر خودش را می‌شناسد؟

▪به عنوان یک انسان چگونه رفتار می‌کند؟

▪چقدر قادر به رفتار مناسب با دیگران است و آرامش خاطر بدست می‌آورد؟

مژگان نصیری

Life Coach

@kanoonnegareshno

جلسات خصوصی کوچینگ

با تعیین وقت قبلی

416-879-7357

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا