اینجا و آنجا

هر نفس نو میشود دنیا و ما

امیر بهبهانی


هر نفس نو میشود دنیا و ما
بیخبر از نو شدن اندر بقا

تاریخ تکامل بشر همزاد تغییر، تحول و نهایتا تولد مجدد بوده است.

در مواجهه با شرایط نامعلوم، خصوصا در دوران ظهور کرونا، بسیاری برای سازماندهی فعالیتهای خود به چارچوب VUCA متوسل شده اند.

این چارچوب مخفف چهار واژه کلیدی زیر است:

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

این چارچوب از دست اندرکاران سازماندهی امور می طلبد که برای مواجهه و تطبیق با شرایط ناشی از موارد فوق بر راهکارهای زیر متمرکز شوند.

Vision, Understanding, Clarity, Agility

در این برنامه تلاش خواهد شد که با باز کردن تمایز “سازگاری” و “سازش” با شرایط پسا کرونا به اهمیت درک پیچیدگی و یادگیری مهارتهای ایجاد فضاهای ارتباطی اصیل و موثر برای دستیابی به راهکارهای مورد نظر چارچوب VUCA که در نهایت میتواند به بالا رفتن میزان “تاب آوری” در دوران پسا کرونا منجر گردد، اشاره شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن